PRIVACY STATEMENT HAIRSERVICE NEDERLAND

Inleiding

Hairservice nederland neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@kapster.nl.

Wie is Hairservice nederland?

Hairservice nederland is de eenmanszaak Hairservice Nederland , kantoorhoudende te (3453 SK) De Meern aan Catharinaplaatjes 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30157915.

Hairservice nederland is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hairservice nederland de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Hairservice nederland jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hairservice nederland persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Hairservice nederland voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Hairservice nederland worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Financiële administratie
Factuuradres, Openstaande saldo Wettelijke verplichting
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beheer van bestellingen
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens:

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Marketing

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Website

Doeleinde: Gegevens:

Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie
NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,

Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Verlenen van de dienst zelf
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Afhandelen klachten
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Facturatie
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële

gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

CRM
Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Sollicitatie
Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Social media marketing Social media account Gerechtvaardigd belang Commercieel belang

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Account aanbieden
Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht

Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Bewaartermijn:

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Bewaartermijn:

Onderzoek & Ontwikkeling

Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Plaatsen van berichten of reviews
Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Chatfunctie
Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Inhoud van het bericht Uitvoering van de overeenkomst
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Gegevens: Grondslag: Betrokken belang: Bewaartermijn:

Marktonderzoek
NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer Gerechtvaardigd belang
Commercieel belang
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Hairservice nederland heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Hairservice nederland over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Hairservice nederland. Je kunt verzoeken dat Hairservice nederland je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Hairservice nederland te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hairservice nederland of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Hairservice nederland te verkrijgen. Hairservice nederland zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hairservice nederland je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Hairservice nederland

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kapster.nl. Hairservice nederland zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Hairservice nederland een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hairservice nederland je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Verwerkers

Het kan zijn dat Hairservice nederland verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Hairservice nederland je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@kapster.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Hairservice nederland jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@kapster.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

de Autoriteit Persoonsgegevens.